Naše poslanstvo

Društvo Svetopisemska družba Slovenije je nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma. Je članica Združenih svetopisemskih družb, ki delujejo v več kot stoosemdesetih državah sveta. Naše poslanstvo je čimbolj učinkovito in smiselno razširjati Sveto pismo ter pomagati ljudem do živega stika z Božjo besedo (več o tem si lahko preberete v dokumentu Identiteta in etos Združenih svetopisemskih družb). S tem smo dediči dejavnosti, ki jo je kot prvi na svetu že v 16. stoletju opravljal Primož Trubar (glej prispevek Prva svetopisemska družba). Danes Svetopisemska družba ob Božji besedi združuje vse krščanske Cerkve na Slovenskem.

Svetopisemsko sporočilo deluje v življenjih ljudi in jih spreminja. Misel iz pisma Hebrejcem: »Božja beseda je namreč živa in dejavna« (Heb 4,12), določa poslanstvo Svetopisemske družbe in nas spodbuja k njenemu širjenju. Jezus naroča vsem kristjanom, naj širimo evangelij po vsem stvarstvu (prim. Mr 16,15), zato želimo vsem ljudem omogočiti branje in doživljanje Gospodovega sporočila v lastnem jeziku. Ta cilj dosegamo v petih korakih, ki so hkrati tudi stebri našega delovanja.


 

1. Prevajanje

Slovenci smo bili med prvimi narodi s prevodom celotnega Svetega pisma, saj ga je pred nami imelo le enajst sodobnih jezikov. Prevajanje Svetega pisma iz izvirnih jezikov je tudi danes zahteven in dolgotrajen proces. Slovenski standardni prevod Svetega pisma, ki ga sprejemajo vse Cerkve in je nastal pod okriljem Svetopisemske družbe Slovenije, je sad petnajstletnih naporov številnih biblicistov in strokovnjakov. Danes si s projektom Življenje z Jezusom (prevod Nove zaveze v sodobno slovenščino) prizadevamo, da bi lahko mladi in oddaljeni kmalu brali celotno Novo zavezo v jeziku, ki jim je blizu.

2. Založništvo

Tisk Svetega pisma zahteva posebno strokovno in tehnološko usposobljenost. Poleg knjige, ki ostaja osnovni način posredovanja svetopisemskih besedil, v zadnjem času stopajo v ospredje elektronski mediji. Na strani www.biblija.net je Sveto pismo na voljo že od leta 2001. Tam se lahko naročite na prejemanje odlomkov po elektronski pošti, omogočamo pa tudi branje preko raznih mobilnih aplikacij ter v for­matih, prirejenih za elektronske bralnike – obiščite www.svetopismo.si.

3. Širjenje

Skrbimo, da je Sveto pismo na voljo po dostopni ceni v različnih izdajah. Študijske izdaje vsebujejo bogate uvode in opombe, osnovne izdaje pa so bolj priročne in so namenjene osebnemu branju.  Ker skrbimo za vse Cerkve v Sloveniji, imamo na voljo tudi Biblije brez devterokanoničnih ali apokrifnih knjig. Na voljo so tudi številne manjše knjižice za pomoč pri branju Svetega pisma in z različnimi izbori bibličnih besedil, med katerimi so še posebej priljubljeni Evangeliji.

4. Spodbujanje kulture branja

Prizadevamo si za spodbujanje kulture branja Svetega pisma. V ta namen vsako leto organiziramo Svetopisemski maraton – prireditev neprekinjenega branja Svetega pisma, ki vsako jesen tradicionalno poteka po vsej Sloveniji. V okviru pobude Berem Besedo pa Slovence vabimo na pot rednega branja Svetega pisma s pomočjo tiskanih in spletnih gradiv ter predavanj in delavnic.

5. Svetopisemska dobrodelnost

Jezus nas spodbuja: “Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust” (Mt 4,4). Slovenci radi pomagamo sočloveku v stiski. Ljudje pa potrebujemo tudi “kruh Božje besede”, ki nam pomaga pri soočanju s težkimi življenjskimi razmerami. Pridružite se dobrotnikom, ki že sedaj pomagajo do Božje besede tistim, ki nimajo sredstev. S podporo projektom za razvijanje kulture branja Svetega pisma pa boste pomagali tudi spreminjati našo družbo. Pridružite se jim s pomočjo prijavnice na desni ali preko spletne strani www.svetopismo.si/podari.