Nedelja Svetega pisma 2018

Nedelja Svetega pisma je praznik Svetega pisma. Je dan v letu, ko se posebej ustavimo in zahvalimo Bogu za dar zapisane Božje besede. Spomnimo se bogate svetopisemske dediščine, ki jo imamo Slovenci in ki nam je danes lahko v veliko spodbudo in navdih. Obenem je to priložnost za iskanje načinov, kako bolje »ravnati z Božjo besedo« (2 Tim 2,15).

Predstavitev, naša temeljna vizija in etos nedelje Svetega pisma je na voljo tukaj. Praznovanje svetopisemske nedelje se je v Sloveniji začelo že leta 1990 na pobudo katoliških biblicistov, zato Slovensko biblično gibanje na ta dan organizira srečanja s predavanji po katoliških škofijah.

Na pobudo Svetopisemske družbe se praznovanju nedelje Svetega pisma pridružujejo razne protestantske Cerkve. Od leta 2017 se s svetopisemsko nedeljo povezuje tudi svetopisemski maraton, ki je neprekinjeno tedensko branje Svetega pisma s spremljevalnimi dogodki.

O letošnjem maratonskem geslu »Čujte in molite« (Mt 26,41)

»Svetopisemski maraton nas letos z izbranim geslom Čujte in molite nas vabi k branju in premišljevanju celotnega Svetega pisma. Beseda nas vodi, razsvetljuje, krepi, ozdravlja in osrečuje, zato je Božja beseda tako vsakodnevno pomembna v našem življenju.

Svetopisemski maraton nas bo navdušil, da bomo zahrepeneli po vsakodnevnem srečevanju z Božjo besedo, z njenim dihom in življenjem.

Moč besede prihaja v tistega, ki  jo bere, jo premišljuje, jo ponotranji in v molitvi dobiva mir, ki je sad Duha. Božja beseda, brana in premišljevanja,  je konkretna drža budnosti in čuječnosti nad seboj, nad notranjimi vzgibi in vplivom okolice. S pomočjo Božje besede vernik s trudom in čuječnostjo dospe do notranje umiritve.  Branje in premišljevanje Besede je torej stalni proces počlovečenja, ko stari človek umira in se rojeva novi, po božji podobi vrezan.

Čuječnost za Besedo, ki rojeva mir srca in mir odnosov, nas spravlja v Božji red, da se postavljamo pokonci za pokončno življenje. Jezus nam pravi: Čujte in molite, da ne padete v skušnjavo (Mt 26,41). Molite: se pravi – postavite se v Božjo luč, slavite, častite in se Gospodu zahvaljujte. Če smo budni, potem postajamo sposobni za branje prihajanja Boga v naše življenje, pa tudi za prepoznavanje groženj (S)sovražnika.  Če smo budni, lahko razločujemo duhove, ki so v nas, in duhove razmišljanja in ravnanja, ki so v bližnjih in v družbi. S čuječnostjo in budnostjo v Besedi smo ljudje besede in ljudje stvarnosti in resničnosti, kjer naše iluzije (lažne predstave) nimajo mesta v mišljenju. Prav tako pa malodušnost, obupovanje in razočaranja ne morejo zastrupiti našega srca. S čuječnostjo in budnostjo v Besedi naše srce moli, naše srce »gleda« in »vidi« Boga in človeka, v njuni veličino.

Čujte in molite z Božjo besedo – je torej povabilo svetopisemskega maratona – za našo rast in našo posvetitev.«

p. Pepi Lebreht, ofm, Lj-Vič

Paket orodij

Pri Svetopisemski družbi je tudi letos na voljo »paket orodij«, ki jih lahko na svetopisemsko nedeljo uporabite v svoji župniji, skupnosti ali tudi v manjših skupinah. To so najrazličnejši pripomočki, ki posameznikom, skupinam in vsej skupnosti pomagajo k bolj živemu in plodnemu srečevanju z Božjo besedo. Omenjena orodja so v digitalni obliki dosegljiva na desnem seznamu in so razdeljena v več sklopov. S klikom na posamezno "orodje" sem vam odpre stran z njegovo vsebino oziroma z nadaljnjimi informacijami.

Duhovnikom, pastorjem ali voditeljem skupin lahko pošljemo tudi brezplačni paket tiskanih gradiv, s katerimi boste lažje obeležili nedeljo Svetega pisma. Pišite nam na [email protected] in prejeli boste:

Večina tega gradiva je uporabna tudi ob drugih priložnostih!

gradiva