cover_www

Nedelja Svetega pisma 2017

Nedelja Svetega pisma je praznik Svetega pisma. Je dan v letu, ko se posebej ustavimo in zahvalimo Bogu za dar zapisane Božje besede. Spomnimo se bogate svetopisemske dediščine, ki jo imamo Slovenci in ki nam je danes lahko v veliko spodbudo in navdih. Obenem je to priložnost za iskanje načinov, kako bolje »ravnati z Božjo besedo« (2 Tim 2,15).

Predstavitev, naša temeljna vizija in etos nedelje Svetega pisma je na voljo tukaj. Praznovanje svetopisemske nedelje se je v Sloveniji začelo že leta 1990 na pobudo katoliških biblicistov, pripravlja pa ga Slovensko biblično gibanje. 29. januarja 2017 bomo tako praznovali že osemindvajseto nedeljo Svetega pisma.

Na pobudo Svetopisemske družbe se praznovanju nedelje Svetega pisma letos začenjajo pridruževati tudi različne protestantske Cerkve.

O letošnjem geslu "Spregovorim ti na srce" (Oz 2,16)

Vsak od nas uživa v prijetnem druženju in pogovoru, saj nas te stvari bogatijo in napolnjujejo. Ustvarjeni smo za komunikacijo. Naš Stvarnik je Bog komunikacije. Že od samega začetka se je pogovarjal s prvim človekom Adamom in kasneje z njegovo ženo Evo. Bog se ni nikoli prenehal pogovarjati s človekom, kljub temu, da je človek grešil in zaradi greha izgubil osebni odnos z Bogom. To komunikacijo je Bog obdržal vse do danes. Bog komunicira s človekom na različne načine. V Stari zavezi je največkrat govoril z ljudmi po prerokih. V Novi zavezi pa največkrat govori po svojem Sinu Jezusu, po Svetem pismu, Svetem Duhu ter po ljudeh, ki imajo osebne izkušnje z Bogom.

Tema letošnjega svetopisemskega maratona in svetopisemske nedelje je: »Spregovorim ti na srce«. Besedilo je vzeto iz Knjige preroka Ozeja 2,16. Nekega dne je Bog poklical preroka Ozeja in mu osebno povedal sporočilo, ki ga mora povedati Izraelcem. Mora jim povedati, da so grešili in zapustili svojega Boga. Mora jim povedati, da kljub temu Bog hrepeni po pristnem odnosu z njimi, ker jih ljubi. Mora jim povedati, da greh, ki ga počenjajo, uničuje njihova življenja in jih oddaljuje od velikih blagoslovov, ki jih ima pripravljene za svoje ljudstvo. Ker jih Bog tako močno ljubi, se je odločil, da jim bo celo sam osebno govoril na srce. Zakaj na srce? Že slovenski pregovor pravi: »Kar od srca pride, se srca prime.« Bog je vedel, da je najbolj učinkovit način, če osebno nagovori njihova srca, ker se jih bo to najbolj dotaknilo. Enako je tudi danes. Tiho te nagovarja, da se odpreš za njegov milostni dar, Jezusa Kristusa, v katerem je odrešenje za vsakega, ki vanj veruje. Tiho te nagovarja, da hodiš z njim, ker te želi pripeljati v nebesa, kjer ti pripravlja večni dom in bogato dediščino. Nagovarja te, da bereš Sveto pismo, ker boš v njem našel vrednote, krščanske in moralne, ki bodo imele pomemben vpliv na tvoje odločitve in življenje. Tega v svetu ne boš našel in slišal, slišal boš ravno obratno. Zato se je Božjemu vabilu in govoru na srce vredno odzvati! Svetopisemski maraton in nedelja Svetega pisma je lahko v veliko spodbudo pri tvojem odzivu.

Zvonko Turinski, pastor Evangelijske krščanske cerkve Ljubljana

Paket orodij

Pri Svetopisemski družbi je tudi letos na voljo »paket orodij«, ki jih lahko na svetopisemsko nedeljo uporabite v svoji župniji, skupnosti ali tudi v manjših skupinah. To so najrazličnejši pripomočki, ki posameznikom, skupinam in vsej skupnosti pomagajo k bolj živemu in plodnemu srečevanju z Božjo besedo. Omenjena orodja so v digitalni obliki dosegljiva na desnem seznamu in so razdeljena v več sklopov. S klikom na posamezno "orodje" sem vam odpre stran z njegovo vsebino oziroma z nadaljnjimi informacijami.

Duhovnikom, pastorjem ali voditeljem skupin lahko pošljemo tudi brezplačni paket tiskanih gradiv, s katerimi boste lažje obeležili nedeljo Svetega pisma. Pišite nam na [email protected] in prejeli boste:

Večina tega gradiva je uporabna tudi ob drugih priložnostih!

gradiva