1. Domov
  2. /
  3. 2. Nove zaveze
  4. /
  5. Slovensko-madžarska Nova zaveza

Morda te zanima tudi …

Slovensko-madžarska Nova zaveza

12,00  z DDV
Šifra: 2403 N

Potrebuješ pomoč pri naročilu? Pokliči nas!

041 629 419

Piši nam!

[email protected]

Dvojezična slovensko-madžarska Nova zaveza
Knjiga vsebuje celotno Novo zavezo v slovenščini in madžarščini. Slovensko svetopisemsko besedilo je vzeto iz Slovenskega standardnega prevoda Svetega pisma (1996, revidirano 2003), madžarsko pa iz Novega prevoda Biblije (1975, revidirano 1990). Besedili tečeta vzporedno na nasprotnih straneh, tako da lahko vsebini sledimo v obeh jezikih.
Ta izdaja je uporaben pripomoček za vse, ki se učijo slovenskega ali madžarskega jezika in ki bi radi bolje spoznali drugi jezik ter njegovo kulturo, miselnost in krščanske korenine. Koristila bo tudi tistim bralcem Svetega pisma, ki živijo v dvojezičnih skupnostih, saj bodo z njim bolje spoznali sporočilo Nove zaveze. Knjigo priporočamo vsem, ki v družinah uporabljajo oba jezika, in vsem, ki se udeležujejo dvojezičnih bogoslužij ali maš. Lahko pa je tudi odlično darilo za narodnostno mešane družine oziroma njihove člane.

Zgodovina izdaje
Zamisel o dvojezični slovensko-madžarsko Novi zavezi sega v leto 2008. To leto je bilo na Madžarskem »Leto Svetega pisma«, in takrat je bilo Sveto pismo pomemben del na vseh področjih družbenega življenja. Madžarska svetopisemska družba je že pred tem izdala angleško-madžarsko, nemško-madžarsko, slovaško-madžarsko in romunsko-madžarsko dvojezično Novo zavezo. Vse te izdaje so bile namenjene predvsem madžarskim manjšinam, ki živijo v sosednjih državah. V preteklih letih so postale pomemben pripomoček pri družinskih molitvah, bibličnih urah in dvojezičnih bogoslužjih. Slovenski Madžari živijo v zgledni jezikovni in kulturni toleranci, saj dvojezično versko življenje in izobraževanje v šolah nista zgolj lepi želji, ampak sta v Prekmurju del vsakdanjika. Zaradi tega in tudi ker Katoliška, Evangeličanska in Reformirana cerkev na obeh straneh meje živijo v bratski ljubezni in sodelovanju, je Madžarska svetopisemska družba dala pobudo, da se skupaj s Svetopisemsko družbo Slovenije pripravi še slovensko-madžarska dvojezična Nova zaveza. Ob njeni pomoči je nato Svetopisemska družba Slovenije knjigo tudi založila in izdala.
Nastajanje knjige so spremljali cerkveni voditelji z obeh strani meje, med njimi še posebej katoliški škof v Murski Soboti Peter Štumpf, evangeličanski škof na Madžarskem in predsednik Madžarske svetopisemske družbe Imre D. Szebik ter evangeličanski škof v Sloveniji Geza Erniša. Slednji so knjigo obeležili tudi s skupno spremno besedo.
Izid knjige lepo ponazarja moč Božje besede, ki podira meje (narodne, cerkvene in druge) ter zbira in združuje vse ljudi okrog Kristusa: »Kajti on je naš mir, on, ki je iz obeh napravil eno, s tem da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo. V svojem mesu je odpravil postavo zapovedi v predpisih, da bi v sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka. Vzpostavil je mir in po križu spravil oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi ubil sovraštvo.« (Pismo Efežanom 2,14–16)

V naši ponudbi najdeš tudi druge večjezične izdaje Svetih pisem.

Meni