Politika zasebnosti – Društvo Svetopisemska družba Slovenije

Namen Politike zasebnosti Društva Svetopisemska družba Slovenije (v nadaljevanju: politika) je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletnih mest Svetopisemske družbe Slovenije (svetopismo.si, biblija.net, svetopisemskimaraton.si) z nameni in pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Društvo Svetopisemska družba Slovenije, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta [email protected] (v nadaljevanju: Društvo ali ponudnik ali upravljavec osebnih podatkov) varuje vaše osebne podatke na način, da se zagotavlja njihovo varstvo ves čas poslovanja.

V društvu Svetopisemska družba Slovenije cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Ta Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami. Kljub temu vas bomo o spremembah obvestili po e-pošti.

Vse naše aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so v skladu z veljavno evropsko zakonodajo (predvsem Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in ter konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z osebnimi podatki, ki jih Društvo dobi od vas, kadar obiščete in uporabite spletna mesta društva Svetopisemska družba Slovenije ali mu jih posredujete na drug način.

Osnovni pojmi

Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo, na podlagi katere je mogoče posameznika določiti (sem spadajo npr. ime, priimek, e-pošta, telefonska številka ipd.).

Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.

EGP pomeni Evropski gospodarski prostor, ki označuje vse države članice Evropske unije, Islandijo, Norveško in Liechtenstein.

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Društvo Svetopisemska družba Slovenije, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija.

V društvu Svetopisemska družba Slovenije je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu [email protected].

V primeru, da imate v zvezi z uporabo te politike ali v povezavi z uveljavljanjem vaših pravic, ki izhajajo iz te politike, kakršnokoli vprašanje, se prav tako obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko e-pošte [email protected].

Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, lokacija);
 • kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (elektronski naslov (email), telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali e-mail komunikacije);
 • kanal in kampanja – način pridobitve člana oziroma vir, preko katerega je uporabnik prišel v stik z upravljalcem (spletna stran in oglasna kampanja oziroma akcija, klicni center, fizična prodajalna);
 • podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatke o uporabi prejetih sporočil (e-pošta, SMS) upravljavca;
 • osebne podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda z izpolnitvijo obrazcev, npr. v okviru promocijskih akcij, anket ali prejemanje določenih brezplačnih vsebin;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda ponudniku ob podani zahtevi na določene storitve, kolikor so ti podatki potrebni za izvajanje storitve. Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite ali v to privolite, npr. preko uporabe spletne strani, ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naročite na prejemanje e-novic, sodelujete v nagradni igri itd. Ponudnik vase podatke obdeluje tudi, kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, pogodbena podlaga ali kadar ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi na podlagi uporabe piškotkov na naši spletni strani. O uporabi piškotkov si lahko več preberete tukaj.

Ponudnik zbira le tiste osebne podatke, ki so ustrezni in potrebni za to, da se izpolnijo nameni za katere se ti podatki obdelujejo.

Časovno obdobje, v katerem Ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov te Politike.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • Obdelava na podlagi zakona
 • Obdelava na podlagi pogodbe
 • Obdelava na podlagi privolitve posameznika
 • Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Obdelava na podlagi pogodbe

Vaše podatke potrebujemo, kadar je to potrebno za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti. Posredovanje osebnih podatkov je v tem primeru prostovoljno.

V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more zagotoviti izvedbe storitev oziroma dobaviti produktov.

Obdelava na podlagi podane privolitve

Vaše podatke obdelujemo, kadar nam za to podate izrecno privolitev. Kadar bo obdelava potekala na podlagi privolitve, bomo predhodno poskrbeli, da vam bodo na voljo vse informacije, ki jih potrebujete za vašo odločitev. Vaše soglasje, lahko kadarkoli prekličete. V kolikor privolitev prekličete, vam ponudnik nekaterih storitev ne bo mogle zagotavljati.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru obdelave na podlagi zakonitega interesa ima uporabnik pravico do ugovora. Več o vaših pravicah si lahko preberete v nadaljevanju politike.

Obdelava na podlagi zakona

Vaše osebne podatke obdelujemo, kadar takšno obdelavo od nas zahteva zakonodaja, ki nas zavezuje (npr. davčna zakonodaja zapoveduje hrambo izdanih računov). Te osebne podatke obdelujemo skladno z zahtevami zakonodaje.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene

Namen obdelave Podrobnejša obrazložitev
Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja Sem spadajo zlasti obvestila in odgovarjanja na povpraševanja, reševanje pritožb, izpolnjevanje anket ipd. Navedeno obdelavo izvajamo na podlagi zakonitega interesa zagotavljanja učinkovite komunikacije in uspešnega poslovanja podjetja v razmerju do uporabnikov.
Sklenitev in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe Sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil (dobavo produktov in zagotovitvijo storitev), komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti. Osebne podatke obdelujemo na podlagi pogodbe in pred pogodbenega odnosa.

V primeru, da nam ne posredujete vseh podatkov, nujnih za sklenitev pogodbe, si pridržujemo pravico, da naročilo odložimo ali prekličemo.

Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko e-pošte V društvu Svetopisemska družba Slovenije na podlagi zakona ZEKom-1 (Zakon o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije, ki se izvaja na podlagi direktive 2002/58 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002) svoje kupce obveščamo o svojih izdelkih, storitvah in vsebinah. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov (pravica do ugovora). Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na e-poštni naslov [email protected]. Vaše podatke v tem primeru obdelujemo na podlagi zakona.
Neposredno obveščanje o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko e-pošte V društvu Svetopisemska družba Slovenije vas bomo na podlagi dane privolitve obveščali o svojih izdelkih, storitvah, vsebinah, popustih in vsebinah preko e-pošte. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov na način, da prekliče privolitev. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete preko e-pošte: [email protected] ali preko navadne pošte na naslov: Tržaška 118, 1000 Ljubljana.
Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah in drugih vsebinah preko telefonskih klicev in navadne pošte V društvu Svetopisemska družba Slovenije na podlagi dane privolitve naše člane in določene kupce občasno obveščamo o svojih izdelkih, storitvah, popustih in vsebinah tudi preko telefonskih klicev in navadne pošte (med drugim dvakrat letno pošljemo glasnik SvDS in nekajkrat letno ponudbe in akcije za knjige). Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov na način, da prekliče privolitev. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete preko e-pošte [email protected] ali po navadni pošti na naslov: Svetopisemska družba Slovenije, Tržaška 118, 1000 Ljubljana.
Splošna statistična obdelava podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih) za namene internih analiz prodaje, ponovnih nakupov, agregatnega obnašanja kupcev, optimizacije oglaševanja in poslovne optimizacije V društvu Svetopisemska družba Slovenije izvajamo splošno statistično obdelavo podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih), na podlagi katere izvajamo interne analize prodaje, ponovnih nakupov in agregatnega obnašanja kupcev ter spremljamo in optimiziramo svojo poslovno učinkovitost in optimiziramo svoje oglaševanje, npr.:

·        Spremljamo prodajo po naših prodajnih kanalih (internet, trgovina, telefon)

·        Spremljamo koliko kupcev izvaja ponovne nakupe, kako hitro in v kolikšni vrednosti

·        Spremljamo splošne statistične prodajne podatke, kot so povprečna vrednost košarice, število izdelkov na naročilu in podobno

·        Spremljamo odzive na elektronsko pošto, SMS sporočila, telefonske klice in različna oglasna sporočila (radijski oglasi, spletni oglasi) in na podlagi tega optimiziramo svoje oglaševanje (se odločamo kaj, kje, komu in kako oglaševati)

Tovrstno statistično spremljanje nam omogoča splošno optimizirati poslovanje in oglaševanje ter na podlagi tega uporabnikom tudi nuditi cenovno dostopne izdelke in storitve. Navedeno obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa uspešnega poslovanja ponudnika ter zagotavljanje kvalitetnih storitev uporabnikom.

Dostop do vaših preteklih naročil in drugih podatkov s strani zaposlenih na Svetopisemski družbi Slovenije preko telefona in v trgovinah z namenom nudenja boljše storitve in boljših ponudb Ob vašem klicu na društvo Svetopisemska družba Slovenije (oz. našega izhodnega klica do vas) ali v primeru vašega obiska naše knjigarne na Tržaški 118 (če in ko se boste samostojno identificirali) imajo naši prodajalci dostop do vaših zabeleženih osebnih podatkov in zgodovine nakupov, na podlagi česar vam bodo lahko ponudili boljšo storitev in bolj prilagojene ponudbe.

To obdelavo izvajamo na podlagi zakonitega interesa. Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete s pisno zahtevo na e-poštni naslov [email protected] ali ali preko navadne pošte na: Svetopisemska družba Slovenije, Tržaška 118, 1000 Ljubljana.

Obdelava podatkov o neprevzetih naročilih na daljavo z namenom preprečevanja goljufij V društvu Svetopisemska družba Slovenije na podlagi svojega zakonitega interesa obdelujemo podatke o poslanih in neprevzetih naročilih na daljavo, s čimer ugotavljamo, ali in kateri kupci nadproporcionalno na daljavo naročajo izdelke s plačilom ob prevzemu in nato teh izdelkov ne prevzemajo, s čimer nam nastaja poslovna škoda, ki jo želimo preprečiti.

Ko takšne kupce identificiramo, jim v spletni trgovini onemogočimo naročanje izdelkov s plačilom ob prevzemu, še vedno pa jim je omogočeno naročanje izdelkov s takojšnjim predplačilom s plačilnimi karticami ali PayPal-om.

Avtomatsko e-poštno komuniciranje z uporabnikom na podlagi njegovega oz. njenega začetka spletnega nakupnega procesa V društvu Svetopisemska družba Slovenije na podlagi svojega zakonitega interesa potencialnim kupcem, ki so v nakupovalno košarico dodale izbrane izdelke, a nakupa niso zaključile, občasno pošljemo e-poštna sporočila vezana na njihov nezaključen nakup, s ciljem poskusa zaključitve nakupa oziroma nudenjem pomoči in informacij v zvezi s tem.

Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na e-poštni naslov [email protected] ali preko navadne pošte na: Svetopisemska družba Slovenije, Tržaška 118, 1000 Ljubljana.

Osnovno prilagojeno komuniciranje (preko e-pošte, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) s popusti, ponudbami in vsebinami V okviru osnovnega prilagojenega komuniciranja (preko e-pošte, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) vam skušamo predstaviti ustrezne ponudbe, popuste in druge vsebine, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z nami.

Za to uporabljamo naslednje vaše podatke:

·        Zgodovina nakupov (kupljeni izdelki, število nakupov)

·        Enostavno obravnavanje obnašanja na spletnih mestih Svetopisemske družbe Slovenije (ogled posameznih izdelkov ali vsebin, ki lahko sproži pošiljanje prilagojenih sporočil), brez uporabe teh podatkov za tvorjenje uporabniških profilov

Pri tem ne uporabljamo kakršnegakoli pol-avtomatskega ali avtomatskega profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Pri tem se nikoli ne posvečamo podatkom posameznika, temveč izvajamo agregatno obdelavo večjih skupin.

Na podlagi teh podatkov je nato lahko odvisno, katera sporočila boste prejeli od nas:

·        Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na e-poštni naslov [email protected], ali po navadni pošti na naslov: Svetopisemska družba Slovenije, Tržaška 118, 1000 Ljubljana.

Uporaba Facebook oglaševalskega orodja Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”) V društvu Svetopisemska družba Slovenije pri spletnem oglaševanju uporabljamo tudi storitev Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”), in sicer v sklopu pridobljenega soglasja za komuniciranje s prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi uporabnikovega profila.

Ta storitev deluje na sledeči način:

·        Vaš e-poštni naslov, ki smo ga od vas pridobili tekom vašega nakupa ali vašega prostovoljnega vnosa, naložimo na Facebook.

·        Facebook izvede primerjavo med vašim e-poštnim naslovom in svojo bazo uporabnikov in ugotovi, ali ste Facebook uporabnik.

·        Če niste Facebook uporabnik, potem se z vašim e-poštnim naslovom ne zgodi nič in Facebook z njim ne izvaja nobenih aktivnosti.

·        Če pa ste Facebook uporabnik, pa vas bo Facebook dodal na novo ustvarjeni seznam prilagojenih občinstev, ki bo samo in izrecno nam omogočal, da tej skupini uporabnikov na Facebooku prikazujemo prilagojene oglase.

·        Na podlagi tega vam lahko na Facebooku prikazujemo bolj usmerjene in vam prilagojene oglase ter predvsem dodatne popuste. Funkcijo lahko onemogočite na način, kot je navedeno tukaj (prijavljeni morate biti z vašim Facebook računom): https://sl-si.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink.

Uporaba spletnega računa in dostop do informacij v okviru GDPR Vaše osebne podatke obdelujemo za zagotovitev dostopa in uporabe vašega uporabniškega računa, kar vam omogoča, da dostopate do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas in urejate podana soglasja. Prav tako lahko v okviru tega profila dostopate do podatkov o preteklih naročilih, ki ste jih opravili pri vas. Osebne podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa.
Komuniciranje z vam prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi vašega profila Na podlagi vašega soglasja ponudnik izvaja tudi personalizirano komuniciranje, ki se izvaja preko različnih kanalov komuniciranja (preko e-pošte, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij).

Ker vam želimo ponuditi najboljše možne ponudbe in vsebine, prilagojene točno vašim potrebam, z vašim soglasjem oblikujemo vaš  profil, ki je osnova za personalizirano komuniciranje.

Za to lahko uporabljamo naslednje vaše podatke:

·  Demografski podatki (spol, datum rojstva oz. starost, naslov)

·  Zgodovina vaših nakupov (kupljeni izdelki, čas nakupa, število nakupov)

·  Odgovori v različnih vprašalnikih na spletnih mestih Svetopisemske družbe Slovenije

·  Vaši odzivi (odprtje sporočila, klik na povezavo, nakup) na različna sporočila, ki vam jih pošiljamo.

Na podlagi tega uporabniškega profila je nato lahko odvisno, kakšne vsebine in ponudbe boste prejemali od nas:

·        Katere izdelke in vsebine vam bomo predstavili (npr. razne akcije, molitveni nameni, obvestila o naših projektih itd.), da bodo najbolj zanimive za vas

·        Kakšne ponudbe boste prejeli

·        Kako pogosto vam bomo pošiljali sporočila in preko katerih kanalov komuniciranja

Če ste za tovrstno obdelavo podali soglasje in sedaj tega več ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete  preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih ali s pisno zahtevo na e-poštni naslov [email protected] ali po navadni pošti na naslov Svetopisemska družba Slovenije, Tržaška 118, 1000 Ljubljana.

Uveljavljanje pravnih zahtevkov, zaščita naših pravic in reševanje sporov Osebne podatke za opredeljen namen zbiramo skladno z zakonom.
Zakonske obveznosti Vaše podatke zbiramo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti npr. shranjevanje računov za potrebe davčne zakonodaje. Vaše podatke obdelujemo le v takem obsegu, kot je to potrebno za izpolnitev zakonskih zahtev.

Analiza spletne strani preko Google Analytics

Na naši spletni strani uporabljamo Google Analytics, spletno analitično storitev podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), ki nam omogoča nenehno izboljševanje naše spletne strani. Google Analytics uporablja piškotke, ki so shranjeni na vašem računalniku in omogočajo analizo uporabe spletne strani. Informacije, ki jih piškotek generira o vaši uporabi te spletne strani, se običajno posredujejo Googlovemu strežniku v Evropi (ali državi članici Evropskega gospodarskega prostora), ki poskrbi za anonimizacijo IP naslova, ki izključi osebno referenco. Šele po opravljeni anonimizaciji IP naslova se skrajšani IP naslov posreduje Googlovemu strežniku v ZDA, kjer se shrani. Le v izjemnih primerih se Googlovemu strežniku v ZDA posreduje celoten IP naslov, ki se nato skrajša šele tam. Ta spletna stran uporablja Google Analytics z razširitvijo za anonimno zbiranje IP naslovov (t. i. IP maskiranje). V našem imenu bo Google uporabil zbrane informacije za oceno vaše uporabe spletne strani, oblikovanje poročil o aktivnosti na spletni strani ter omogočenje drugih storitev v zvezi z uporabo spletne strani, ki jih potrebujemo. IP naslov, ki ga vaš brskalnik prenese v kontekstu Google Analytics, se ne kombinira z drugimi Googlovimi podatki. Uporabo piškotkov lahko zavrnete z izbiro ustreznih nastavitev vašega brskalnika. Toda poudarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli v polnem obsegu uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Googlu lahko tudi preprečite zbiranje in obdelavo podatkov, ki jih generira piškotek in so povezani z vašo uporabo spletne strani (vključno z vašim IP naslovom), tako da naložite in namestite brskalniški vtičnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Lahko pa uporabite spodnjo povezavo, da preprečite pošiljanje podatkov Googlu ali da jih obdeluje Google:
Če želite onemogočiti, kliknite tukaj.
Nameščeni zavrnitveni piškotek preprečuje nadaljnje zbiranje vaših podatkov ob obisku te spletne strani. Dodatne informacije o varstvu podatkov s strani Google Analytics najdete na spletnih povezavah: http://www.google.com/analytics/terms/de.html in http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Google remarketing

Na iskalniku Google uporabljamo tudi funkcijo ponovnega trženja na naši spletni strani. To nam omogoča, da vam pokažemo ciljno oglaševanje, ki temelji na vaših interesnih področjih in vaši uporabi ob predhodnih obiskih naše spletne strani. Če ste se strinjali z Googlom, bodo vaši obiski zabeleženi tudi v različnih napravah. Ta oglas se prikaže samo v Googlovih oglaševalskih mestih, bodisi v oglasnih prostorih Google Adwords ali v Google Display Network.  Google uporablja piškotke za analizo uporabe spletne strani kot osnove za prikaz oglaševanja na podlagi zanimanja. Piškotki se uporabljajo za beleženje obiskov na spletnem mestu in anonimnih podatkov o uporabi spletnega mesta. Noben osebni podatek obiskovalcev spletnega mesta ni shranjen. Če nato obiščete drugo spletno mesto v Google Display Network, boste videli oglase, za katere je verjetno, da bodo vključevale predhodno dostopna področja izdelkov in informacij. Uporabo Googlovih piškotkov lahko trajno deaktivirate, tako da sledite spodnji povezavi in naložite ter namestite vtičnik tukaj: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Druga možnost je, da lahko uporabo piškotkov s strani tretjih oseb deaktivirate z uporabo Network Advertising Initiative pod http://www.networkadvertising.org/choices/. Če želite več informacij o Googlovem ponovnem trženju in Googlovem pravilniku o zasebnosti, obiščite http://www.google.com/privacy/ads/.

Facebook Pixel

Na naši spletni strani uporabljamo Facebook Pixel podjetja Facebook, Inc. (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irska – www.facebook.com – “Facebook”). Facebook Pixel ponuja možnost spremljanja vedenja uporabnikov, potem ko so bili po kliku na Facebook oglas, preusmerjeni na eno od naših spletnih mest. Ta postopek je zasnovan tako, da oceni učinkovitost Facebook oglasov za statistične in tržne raziskave ter lahko pomaga pri optimizaciji prihodnjih oglaševalskih kampanj. Zbrani podatki so za nas anonimni, zato ne moremo sklepati o identiteti uporabnikov in Facebooku ne posredujemo nobenih vaših osebnih podatkov. Vendar pa Facebook shranjuje in obdeluje podatke, tako da je povezava z ustreznim uporabniškim profilom možna in lahko Facebook uporablja podatke za lastne oglaševalske namene v skladu s Facebookovimi smernicami za uporabo podatkov (https://www.facebook.com/about/privacy/). Facebooku in njegovim partnerjem lahko omogočite prikazovanje oglasov na Facebooku ali izven njega. Za te namene lahko piškotek shranite tudi v računalniku. Če ste član Facebooka in ne želite, da Facebook zbira podatke o vas preko Facebook Pixla in jih povezuje z vašimi podatki o članstvu, shranjenih na Facebooku, lahko vse informacije v zvezi z upravljanjem Facebook pixla in uporabi vaših podatkov najdete tukaj: https://www.facebook.com/help/2207256696182627?ref=off_facebook_activity.

Hramba osebnih podatkov

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika Ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Podrobneje roke upravljavec opredeljuje v spodnji tabeli:

Namen obdelave Rok hrambe
Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja 6 mesecev od zaključka komunikacije
Sklenitev in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o nakupu 5 let od izvršitve pogodbe
Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko emaila ali SMS-a Do preklica
Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko telefonskih klicev in navadne pošte Do preklica
Dostop do vaših preteklih naročil in drugih podatkov s strani prodajalcev preko telefona iz fizičen trgovine Društva z namenom nudenja boljše storitve in boljših ponudb Do preklica
Obdelava podatkov o neprevzetih naročilih na daljavo z namenom preprečevanja goljufij 5 let od pričetka obdelave
Avtomatsko email komuniciranje z uporabnikom na podlagi njegovega oz. njenega začetka spletnega nakupnega procesa Do preklica
Osnovno prilagojeno komuniciranje (preko emaila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) s prilagojenimi popusti, ponudbami in vsebinami Do preklica
Uporaba Facebook oglaševalskega orodja Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”) Do preklica
Uporaba spletnega računa Do preklica
Dostop do posebnih informacij na spletni strani Do preklica
Kontaktni podatki za potrebe članstva, donatorstva, prostovoljnega dela ter molitvenega partnerstva Do preklica
Tržno komuniciranje z uporabo profiliranja uporabnikov Do preklica

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Ponudnik lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo vaših podatkov zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:

 • računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;
 • ponudniki obdelave podatkov in analitike (Salesforce);
 • vzdrževalci IT sistemov;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Salesforce, Marketing Cloud);
 • ponudniki plačilnih sistemov, kot so PayPal, in drugi);
 • ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci (npr. SalesForce);
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook).

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.

Svoboda izbire

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem vam določenih storitev ne bomo mogli zagotavljati.

Posamezniki, ki se želite odjaviti od pošiljanja e-poštnih sporočil Društva, nam to sporočite na e-pošto [email protected]. Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-pošta, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na e-pošto [email protected].

Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki. Več o piškotkih, ki izvajajo to beleženje lahko preberete TUKAJ.

Piškotki

Piškotki so neopazne datoteke, ki so začasno shranjene na vašem trdem disku in omogočajo ponudniku prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno stran. Ponudnik uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani, in za optimizacijo svojih internetnih oglasnih aktivnosti.

Oglaševalski piškotki spremljajo posameznikovo uporabo spletne strani Ponudnika, razen če se posameznik z uporabo piškotkov na strani ne strinja.

Več o piškotkih, njihovih nastavitvah in njihovi uporabi si lahko preberete TUKAJ.

Varnost

Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

Za varstvo osebnih podatkov izvajamo organizacijske in tehnične ukrepe, kot so:

 • izobraževanje zaposlenih;
 • nadzor nad zaposlenimi in redni pregledi delovanja posameznih zaposlenih;
 • skrben izbor in nadzor pogodbenih obdelovalcev;
 • varnostno kopiranje elektronsko hranjenih podatkov;
 • redno vzdrževanje in posodabljanje računalniške opreme;
 • sprejem ustreznih internih pravilnikom in navodil o varovanju osebnih podatkov.

Privolitev mladoletne osebe v zvezi s storitvami informacijske družbe

Mladoletne osebe do 16 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani ali drugače brez dovoljenja (privolitve ali odobritve) nosilca starševske skrbi za otroka (enega od staršev ali skrbnikov). Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne (mlajše od 16 let), ali jih kakor koli uporabil ali jih razkril tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja nosilca starševske skrbi za otroka.

Navedeno ne vpliva na splošno pogodbeno pravo držav članic, kot so pravila o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom.

Ponudnik si ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za preveritev, ali je nosilec starševske skrbi za otroka dal ali odobril privolitev.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na nas. Pišite nam na [email protected]  ali nas pokličite na 080 20 77. Na podlagi vaše zahteve vam bomo posredovali zahtevane podatke ali (skladno z zakonsko ureditvijo) poskrbeli za uresničitev vaših pravic.

V zvezi z obdelavo imate naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu https://www.svetopismo.si/#kontakt.

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. ugodnosti za člane ali prilagojeno obveščanje).

Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR);

Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,

(b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

(c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

(d) podatki so bili obdelani nezakonito,

(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,

(f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov;

Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:

(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov,

(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,

(c) ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,

(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi;

Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo;

Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa;

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na upravljavca, in sicer na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu www.svetopismo.si (spodaj).

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je Ponudnik o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je Ponudnik o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je Ponudnik dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

Dostop do socialnih omrežij

Preko naše spletne strani lahko dostopate do spodaj opredeljenih spletnih vtičnikov, ki jih ponudnik uporablja pri svojem delovanju:

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube

Vsako izmed navedenih socialnih omrežij pri zagotavljanju svojih storitev deluje skladno s svojimi pogoji uporabe in svojimi politikami zasebnosti. Društvo Svetopisemska družba Slovenije v zvezi z uporabo družbenih omrežij, za katere omogoča dostop preko svoje spletne strani, ne prevzema nobene odgovornosti. Vprašanja in uveljavljanje pravic je potrebno nasloviti na posamično družbeno omrežje.

Politike zasebnosti so dostopne na spodnjih linkih:

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Posodobljeno: 20.05.2020