Trgovina

3. Življenje z Jezusom

Showing 1 - 4 of 5 products in this Category

Življenje z Jezusom je pilotski projekt priprave novozaveznih besedil v sodobnem jeziku. Z njim želimo Sveto pismo približati vsem, ki jim je starodavna biblična govorica tuja.