SVETOPISEMSKA RAZSTAVA

Sveto pismo ali Biblija predstavlja temelj krščanske vere in hkrati temelj evropske kulture in omike, je eden izmed najlepših biserov svetovne književnosti; je knjiga, ki je prevedena v največ jezikov in ki pri mnogih narodih predstavlja prvo tiskano ali cel prvo pisano besedno. Sveto pismo večkrat pomeni začetek pismenosti nekega naroda. Tudi za Slovence predstavlja Sveto pismo vse to in zato smo upravičeno ponosni.

Ob izidu novega celotnega prevoda Svetega pisma v slovenščino (septembra 1996) je Svetopisemska družba Slovenije s sodelavci pripravila pričujočo svetopisemsko razstavo. Razstava želi predstaviti Sveto pismo “od zunaj” (zgodovinski in prevajalski del) in “od znotraj” (umetniški del). Za soliden ogled bo obiskovalec potreboval vsaj pol ure časa. Prva dva dela razstave ga bosta pripeljala do Svetega pisma in v njem ustvarila primerno vzdušje, tretji del pa ga bo popeljal v Sveto pismo, k njegovi vsebini in je lahko tudi izhodišče za meditacijo.

Razstava je skupinsko delo in je nastajala več kot leto in pol. Idejni osnutek smo izdelali skupaj s skupino Slovencev iz avstrijske Koroške, ki so dali tudi pobudo za njeno izdelavo. Osnutek je dodelal Lojze Čemažar. Knjižni del (prevode) je zagotovila Svetopisemska družba. Spremno besedilo k prevodom je pripravil Anton Metelko. Predmete iz judovskega okolja sta iz Izraela pripeljala dr. Jurij Bizjak in p. Peter Lavrih. Spremno besedilo k predmetom je napisal dr. Marijan Peklaj.

Predstaviti želimo (versko) okolje, v katerem je nastajalo Sveto pismo. Razstavljeni so predmeti, ki so bili in so še danes del judovskega verskega izročila in judovske kulture. Začne se s sedmeroramim svečnikom, ki je eden izmed temeljnih simbolov judovstva, nadaljuje s posodama, ki so ju verni Judje uporabljali pri obhajanju Pashe (Velike noči): kelih in poseben velikonočni krožnik. Marsikoga bo navdušila maketa tore; gre za svitek, na katerem je napisano svetopisemsko besedilo, ki ga berejo verni Judje. Temu sledijo deli obleke oziroma oprava, ki jo uporabljajo, ko molijo in premišljujejo iz Svetega pisma: dva molitvena jermena (vsak vsebuje v zapečateni škatlici določene odlomke iz Mojzesovih knjig), molitveno ogrinjalo in značilno judovsko kapico. Predmeti so razstavljeni na dveh panojih, na tretjem pa je dodan še izjemen satelitski posnetek Svete dežele, ki nam prikazuje zemljepisno razgibanost svetopisemskih krajev.